Pelisäännöt

Autonhakukonsultointi toimii seuraavasti

Valmiita löytöjä-sivulta löytyvät autot, kun niitä on esillä:

1. Auto on normaalissa myynnissä jossakin päin Eurooppaa luotettavassa autoliikkeessä.
2. Olen itse kokonaisuudessaan tarkastanut ja koeajanut auton. Autosta on paljon lisätietoa, jota voit halutessasi pyytää sähköpostilla.
3. Näkyvä hinta on auton kokonaishinta pihaasi toimitettuna (Turku-Tampere-Jyväskylä- Lappeenranta linjan eteläpuolella), jollei toisin ole sovittu. Hinta sisältää myös kaiken tämän jälkeen annettavan tuen seuraaviin toimenpiteisiin, jotka asiakas suorittaa ja maksaa itse Suomessa: auton siirtolupahakemus (tulli/katsastuskonttori), autoveropäätöksen haku (tulli), rekisteröintikatsastus (katsastuskonttori) ja rekisteröinti (katsastuskonttori).
4. Asiakkaan tehtyä sitovan ostopäätöksen, varmistan auton saatavuuden ja teen sitovan varauksen autoliikkeeseen.
5. Asiakkaan saatua varmistuksen auton varauksen onnistumisesta ja allekirjoittamani toimitussopimuksen valtakirjalla allekirjoitettavakseen, hän suorittaa kokonaissumman annetulle tilille, jollei muusta sovita.
6. Saatuani asiakkaan allekirjoittaman toimitussopimuksen, valtakirjan ja maksun tilille, lähden noutamaan auton haltuuni. Tarkastan auton, jotta se varmasti vastaa kunnoltaan aiemmin näkemääni. Pidätän tässä kohden oikeutenani perua kauppa autoliikkeen kanssa, ja palauttaa asiakkaalle kaikki hänen maksamansa rahat, jos jotakin epämääräistä ilmenee. Tämä on hyvin epätodennäköistä, mutta siihen on varauduttava. Minusta on reilumpaa ajatella asiakkaan etua, kuin jatkaa autoliikkeen mahdollista ”vedätystä” asiakkaalle.
7. Saatuani auton haltuuni toimitan sen asiakkaalle viipymättä toimitussopimuksessa määritetyllä tavalla, kuitenkin riskejä välttäen järkevällä tavalla.
8. Luovutan auton asiapapereineen Suomessa asiakkaalle sovitulla tavalla.
9. Autan ja neuvon asiakasta selviytymään rekisteröintiin liittyvissä asioissa.

Muut ajoneuvot

Tehtäväni on toimia luotettavana ammattilaisena ajoneuvon hankinnassa Euroopasta Suomeen. Jokainen toimeksiantoni kirjataan ja vahvistetaan allekirjoituksin asiakirjassa ’Ajoneuvon toimitussopimus’ (toimitussopimus). Hankittavan ajoneuvon juridinen omistus on hankinnasta lähtien asiakkaalla, joten en halua toimia ajoneuvon hankinnan rahoittajana missään toimeksiannon vaiheessa. Näin asiakkaalle jää rahoitusvastuu toimeksiannon suhteen.

Toimeksianto sisältää kolme erillistä menoerää asiakkaalle. Asiakkaan rahoja käsitellään näissä kolmessa menoerässä, ja hänelle maksetaan käyttämätön osa rahoista palautuksena alkuperäisten kuittien kanssa ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. Toimitussopimuksessa menoerät määritetään seuraavasti:
1. Ajoneuvon hankintahinta
Ajoneuvon hankintahinta on ajoneuvon ostohinta.
2. Ajoneuvon hankinnan kulut
Ajoneuvon hankinnan kuluihin kuuluu mahdolliset bussi-, juna- lento- ja laivaliput, taksimaksut, vuokra-autokulut, polttoainekulut, tiemaksut, siirtorekisteröinti- ja siirtovakuutusmaksut, yöpymis- ja puhelinkulut.
3. Ajoneuvon hankintapalkkio
Ajoneuvon hankintapalkkioon sisältyy kaikki ajoneuvon hankintaan ja siirtoon liittyvä työ sekä ajoneuvon luovutus tilaajalle. Ajoneuvon rekisteröintiin, autoveroilmoitukseen ja rekisteröintikatsastukseen liittyvissä kysymyksissä asiakasta neuvotaan ja avustetaan ilman erillistä korvausta.

Toiminta tapahtuu seuraavasti:

1. Asiakas ottaa yhteyttä ja tarjoaa toimeksiantoa. Tästä seuraa kanssakäyminen jossa toimeksianto jalostuu toteuttamiskelpoiseksi.
2. Jossakin vaiheessa asiakas antaa toimeksiannon, jonka seurauksena toimitussopimus allekirjoitetaan.
3. Asiakas maksaa toimitussopimuksessa määritetyn summan annetulle tilille, jollei muusta sovita.
4. Varaan ajoneuvon myyjältä ja lähden noutamaan sen haltuuni toimitussopimuksessa määritetyllä tavalla.
5. Tarkastan auton, ja jos se on kaikin puolin kunnossa, ostan sen asiakkaalle.
6. Jos autossa on sanomista, joko suoraan hylkään sen, tai neuvottelen asiakkaan kanssa.
7. Jos 1. auto hylätään, toimin toimitussopimuksessa määritetyllä tavalla siirtyen 2.auton luo.
8. Jos 2. auto hylätään, toimin toimitussopimuksessa määritetyllä tavalla siirtyen 3.auton luo.
10. Hankittuani asiakkaalle auton, toimitan sen asiakkaalle viipymättä toimitussopimuksessa määritetyllä tavalla, kuitenkin riskejä välttäen järkevällä tavalla.
11. Luovutan auton asiapapereineen Suomessa asiakkaalle sovitulla tavalla. Käyttämätön raha, alkuperäiset kuitit ja laskelma toimeksiannosta annetaan asiakkaalle samassa yhteydessä.
12. Autan ja neuvon asiakasta selviytymään rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Asiakas suorittaa ja maksaa itse Suomessa: auton siirtolupahakemus (tulli/katsastuskonttori), autoveropäätöksen haku (tulli), rekisteröintikatsastus (katsastuskonttori) ja rekisteröinti (katsastuskonttori).

Pyrin kaikissa toimeksiannon vaiheissa tinkimään ajoneuvon hankintahintaa asiakkaan eduksi. Asiakkaan maksaman hankintahinnan ja maksamani ostohinnan erotus maksetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan takaisin. Ajoneuvon hankinnan kulut pyrin pitämään mahdollisimman alhaalla. Käytän sopivia halpalentoja mahdollisuuksien mukaan ja kuljen julkisilla kulkuneuvoilla, jos se on tarkoituksenmukaista ja kuluja säästävää. Vuosien myötä minulle on kehittynyt taito tehokkaaseen ja samalla edulliseen toimintaan.

Autonhankintapalkkio on normaalin toimeksiannon osalta 1000 euroa ajoneuvoa kohti, jollei jotakin muuta ole sovittu. Erityisosaamista vaativat konsultaatiot sekä erityistoimenpiteitä vaativat toimeksiannot hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Seuraavassa on toteutunut esimerkki erikseen sovitusta toimeksiannoista asiakkaalle. Ensin tarkastin kuorma-auton ja Hiab:in Saksassa, josta Belgiaan nostamaan tarkastamani kaivuri lavalle, ja lopuksi peräkärry perään Saksasta. Monessa tapauksessa on lavalle tai tavaratilaan ostettu asiakkaalle moottoripyöriä, peräkärryjä, koneita, renkaita tms. Kaikki tämä on mahdollista, mutta näistä on sovittava ajoissa etukäteen. A BE CE DE -ajokorttiluokkani mahdollistaa kaikenlaisten ajoneuvojen ja yhdistelmien kuljettamisen laillisesti.

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on selkeää ja yksinkertaista, mutta aina on syytä ennakkosuunnittelulla varmistaa, että Suomen ja EU:n arvonlisäverot sekä EU:sta tehdyt yhteisöostot menevät oikein. Nämä seikat yleensä selviävät, kun paperit ja valtakirjat ovat kunnossa. En koskaan osta verotonta EU-yhteisöostoa oman yritykseni nimiin edes väliaikaisesti. En myöskään näin joudu hankalaan välikäteen asiakkaani mahdollisista laiminlyönneistä Suomen verotuksen suhteen.

Ajoneuvon vakuutusturvasta sovitaan toimitussopimuksessa. Lähtökohtana on asiakkaan itsensä Suomesta hankkima Kasko-vakuutus omasta vakuutusyhtiöstään minulta saamillaan ajoneuvotiedoilla. Tämä onnistuu yleensä vakuutusyhtiön kanssa puhelimessa, jos kyse on vanhasta luotettavasta asiakkaasta. Ajoneuvon toimitussopimuksessa on mahdollista kirjallisesti sopia ajoneuvon hankintaan liittyvistä seikoista tarkemmin.