Yhteisöjen koulutuspäivät

Opettajien koulutuspäivät (VESO:t)
Eri henkilöstöryhmien tai työyhteisöjen koulutuspäivät
Järjestöjen koulutuspäivät
Oppilas-/opiskelijaryhmien koulutus-/motivointipäivät

Yhteisöjen ryhmäyttäminen

Erilaisten ryhmien toiminnan tehostaminen ryhmäyttämisen kautta
Yhdessä tehden opitaan: toisten huomioiminen, toisista riippuvuus, toisten kuunteleminen ja erilaisuuden hyväksyminen
Yhdessä tehden pystytään enempään kuin yksilöt yhteensä
Ryhmään kuulumisen ylpeys ja sen ilmaiseminen
Erilaisuuden hyödyntäminen kokonaisuutta rakennettaessa

Sitouttaminen ja luotsaaminen

Yhteisen päämäärän löytäminen
Yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen sopiminen päämäärän saavuttamiseksi
Selkeiden välitavoitteiden asettaminen ja edistymisen seurannasta sopiminen
Sitoutumisesta seuraava palkkio ja välinpitämättömyydestä seuraava sanktio
Kehityskeskusteluista todellista hyötyä kokonaisuuden kehittämiseen
Henkilöstön koulutustarpeen arviointi pitkällä tähtäimellä ja koulutussuunnitelmat

Räätälöidyt palvelut

Puolueettoman ja ulkopuolisen asiantuntijan apu asiakaslähtöisissä toimeksiannoissa
Arkaluontoistenkin toimeksiantojen suorittaminen ilman parrasvaloja, täysin luottamuksellisesti